Co to jest rolnictwo?

Co to jest rolnictwo?

Rolnictwo jako dziedzina gospodarki obejmująca głównie uprawę roślin oraz hodowlę zwierząt jest działem bardzo szerokim. Według wiedzy encyklopedycznej rolnictwo dzieli się na dwa podstawowe typy rolnictwa biorąc pod uwagę wielkość nakładów pracy i kapitału oraz ze względu na przeznaczenie do produkcji. Podział rolnictwa ze względu na wielkość nakładu pracy i kapitału podzielić można na rolnictwo intensywne w którym występuje największy nakład pracy i przeznaczony kapitał.

Rolnictwo intensywne może być pracochłonne lub kapitałochłonne, pracochłonny dział cechuje duży nakład pracy, gdzie do uprawy wykorzystuje się w szczególności ludzi i zwierzęta natomiast rolnictwo kapitałochłonne, w którym do pracy wykorzystuje się maszyny i środki chemiczne. Pierwsza podgrupa wykorzystywana jest w krajach o największej liczbie ludności takich jak na przykład Chiny, natomiast duży wkład kapitału to kraje o małych obszarach gruntów zielonych i wysoko rozwiniętych gospodarczo takich jak na przykład Holandia.

Podobne artykuły

Terapia relaksacyjna w ogrodzie

Współcześnie ludzie coraz więcej czasu spędzają w pracy. ...

Warunki kredytów

Aby móc zaciągnąć kredyt w banku trzeba spełnić kilka ...

Opłata OC a uzyskanie odszkodowania

Ubezpieczenia OC obowiązują od chwili zawarcia umowy oraz wpłacenia ...

Rola mody w życiu człowieka

Mówiąc o modzie często mamy na myśli ubiór. To właśnie ...