Warunki kredytów

Warunki kredytów

Aby móc zaciągnąć kredyt w banku trzeba spełnić kilka podstawowych warunków, którymi kieruje się bank udzielając kredytu. Jednak warunki te są zależne od typu zaciąganego kredytu. Jednak najważniejszą rzeczą, jaką na samym początku sprawdzi bank, gdy chce się zaciągnąć jakikolwiek kredyt jest tzw. zdolność kredytowa. To właśnie od niej zależna jest wysokość zaciągniętego kredytu. Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie kosztów utrzymania oraz przychodów danej osoby, innymi słowy od kwoty przychodów odejmowane są koszty utrzymania.

Jednak zdolność kredytowa kredytobiorcy zależna jest nie tylko od wysokości dochodów kredytobiorcy. Duży wpływ ma również między innymi: liczba osób w danym gospodarstwie domowym, sumaryczna wysokość wszystkich rat aktualnie spłacanych kredytów czy też wydatki na utrzymanie mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że kwota przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może być mniejsza aniżeli 300 złotych. Chcąc obliczyć zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy, bank przeanalizuje wszystkie jego dochody.

Brane pod uwagę są nie tylko pensje z umów o pracę, ale także z innych umów cywilno-prawnych, zeznania podatkowe czy też wyciągi bankowe. Trzeba jednak pamiętać, że dochody te muszą być udokumentowane, w przeciwnym wypadku nie będą one brane pod uwagę. Pod uwagę nie są również brane np. zasiłki rodzinne, macierzyńskie, dla bezrobotnych, alimenty czy też odsetek z lokat. Wyliczenie zdolności kredytowej tak naprawdę jest w interesie klienta, dlatego też osoby, które nie wiedzą jak poprawnie wyliczyć swoją zdolność kredytową zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zatrudnieni w naszej firmie specjaliści nie tylko pomogą Państwu wyliczyć zdolność kredytową, ale udziela wszelkich porad na temat kredytów.

W dzisiejszych czasach zegarek posiada niemal każde urządzenie elektroniczne, które ma tylko ...

Więcej

Akupunktura kojarzy się przede wszystkim z igłami, w odróżnieniu od innej podobnej terapii, ...

Więcej

Wymiana opon to czynność, jaką podejmuje większość kierowców. Często nie zdają sobie do ...

Więcej

Mały i duży człowiek kocha zabawki. Te zabawki rosną wraz z naszym wzrostem. Gdy byliśmy małymi ...

Więcej

Ubezpieczenia OC obowiązują od chwili zawarcia umowy oraz wpłacenia pierwszej składki w wysokości ...

Więcej