Co to jest rolnictwo?

Co to jest rolnictwo?

Rolnictwo jako dziedzina gospodarki obejmująca głównie uprawę roślin oraz hodowlę zwierząt jest działem bardzo szerokim. Według wiedzy encyklopedycznej rolnictwo dzieli się na dwa podstawowe typy rolnictwa biorąc pod uwagę wielkość nakładów pracy i kapitału oraz ze względu na przeznaczenie do produkcji. Podział rolnictwa ze względu na wielkość nakładu pracy i kapitału podzielić można na rolnictwo intensywne w którym występuje największy nakład pracy i przeznaczony kapitał.

Rolnictwo intensywne może być pracochłonne lub kapitałochłonne, pracochłonny dział cechuje duży nakład pracy, gdzie do uprawy wykorzystuje się w szczególności ludzi i zwierzęta natomiast rolnictwo kapitałochłonne, w którym do pracy wykorzystuje się maszyny i środki chemiczne. Pierwsza podgrupa wykorzystywana jest w krajach o największej liczbie ludności takich jak na przykład Chiny, natomiast duży wkład kapitału to kraje o małych obszarach gruntów zielonych i wysoko rozwiniętych gospodarczo takich jak na przykład Holandia.

Cechy każdego produktu nabywanego przez nas możemy podzielić na dwie grupy: właściwości użytkowe i ...

Więcej

Warto przejrzeć internet, by lepiej nam się było zdecydować, wybrać instrument można oglądając ...

Więcej

Aktywny wypoczynek to nie tylko sposób spędzenia wolnego czasu ale i też w pewnym rodzaju ...

Więcej

Przy staraniu się o kolejną pożyczkę  nie warto „zapominać" o naszych poprzednich ...

Więcej

Obecnie pośród turystów coraz to większą popularnością cieszą się aktywne formy ...

Więcej