Alkoholizm – choroba duszy

Alkoholizm – choroba duszy

Uzależnić się można dzisiaj od wszystkie lub prawie wszystkiego. Uzależnienia są pojęciem szeroko pojmowanym współcześnie. Alkoholizm jest terminem oznaczającym różne następstwa nadmiernego spożywania alkoholu etylowego. Rozwój uzależnienia postępuje z różną szybkością, wpływa na to wiele indywidualnych i społecznych  czynników ryzyka  (m.in.   predyspozycje  dziedziczne,   sytuacja rodzinna i zawodowa, dostęp do alkoholu, cechy osobowości). Na zagrożenie wskazują m.in.: czynne szukanie okazji do picia, ukrywanie go, lekceważenie krytyki i przestróg, wzrost tolerancji na alkohol. Uzależnienia alkoholowe dotyczą każdej warstwy społecznej.

Powstania alkoholizmu dowodzą: utra­ta kontroli nad piciem, występowanie ob­jawów abstynencyjnych (potrzeba tzw. klinowania), głód alkoholowy, utrwalony stereotyp picia. Osoba uzależniona pije sta­le lub z niedługimi przerwami, tworzy przy tym zwykle cały system mechani­zmów psychologicznych zaprzeczających istnieniu choroby (np. bagatelizowanie, oskarżanie innych). Uzależnienia alkoholowe dają też o sobie znać w charakterze psychicznych i fizycznym. Przewlekłe zatrucia powodują występowanie licznych zabu­rzeń somatycznych (m.in. uszkodzenie wą­troby, trzustki, serca, mózgu, przewodu pokarmowego), psychoz alkoholowych oraz ryzyko szkodliwych skutków dla po­tomstwa; stopniowo narasta degradacja osobowości oraz nieprzystosowanie społecznego.

Przy staraniu się o kolejną pożyczkę  nie warto „zapominać" o naszych poprzednich ...

Więcej

Rolnictwo jako dziedzina gospodarki obejmująca głównie uprawę roślin oraz hodowlę zwierząt ...

Więcej

Pozycjonowanie witryn jest to element marketingu internetowego, jaki polega na tym, żeby posiadana ...

Więcej

Kolejny cel turystyki to wyprawa krajoznawcza lub kulturoznawcza. Turystyka kulturoznawcza może być ...

Więcej

Wymiana opon to czynność, jaką podejmuje większość kierowców. Często nie zdają sobie do ...

Więcej